Gheorghe Gheorghe zis "Poetul"/"Sicu" - Inculpat
Gheorghe Cristi zis "Garacea"/"Sicuta" - Inculpat
Mihai Cristian zis"Capra" - Inculpat
Mocanu Mihai - Inculpat
Zagor Marius-Lucian - Inculpat
Libar Marius-Florin zis "Piticu" - Inculpat
OMV PETROM MARKETING S.R.L. - Parte civila
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. - Parte civila
HERMES FORWARDS S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES - Parte civila
L.S.G. INTERSERV S.R.L. - Parte civila
SWISSPOR S.A. - Parte civila
POLICOLOR S.A. - Parte civila
TEMAD CO S.R.L. - Parte civila
ROMSTAL IMPEX S.R.L. - Parte civila
OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES - Parte civila
ULTRANET COMMUNICATIONS S.R.L. - Parte civila
DAVER AMBIENT S.R.L. - Parte civila
BADUC S.A. - Parte civila
ROMSYSTEMS S.R.L. - Parte civila
nr 1374/101/2019" /> Gheorghe Gheorghe zis "Poetul"/"Sicu" - Inculpat
Gheorghe Cristi zis "Garacea"/"Sicuta" - Inculpat
Mihai Cristian zis"Capra" - Inculpat
Mocanu Mihai - Inculpat
Zagor Marius-Lucian - Inculpat
Libar Marius-Florin zis "Piticu" - Inculpat
OMV PETROM MARKETING S.R.L. - Parte civila
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. - Parte civila
HERMES FORWARDS S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES - Parte civila
L.S.G. INTERSERV S.R.L. - Parte civila
SWISSPOR S.A. - Parte civila
POLICOLOR S.A. - Parte civila
TEMAD CO S.R.L. - Parte civila
ROMSTAL IMPEX S.R.L. - Parte civila
OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. CU SEDIUL PROCESUAL ALES - Parte civila
ULTRANET COMMUNICATIONS S.R.L. - Parte civila
DAVER AMBIENT S.R.L. - Parte civila
BADUC S.A. - Parte civila
ROMSYSTEMS S.R.L. - Parte civila
nr 1374/101/2019"/>